Imena dobitnica Allin proizvoda

Hvala svima koji su učestovali na pravilan i fer način.

Nažalost stigao je ogroman broj prijava koje su bile nepotpune (nisu uspunjeni svi uslovi koji su jasno naznačeni, i ponavljani nekoliko puta), a naravno, bilo je i pokušaja da se prijave lažiraju.
Zaista sam se trudila da o svemu vodim računa, a čak sam i većini učesnika koji nisu ispunili neki od uslova poslala mail da im skrenem pažnju, kako bi ispravili svoju grešku.Veliki broj grešaka, nažalost nije ispravljen.

Ovo su rezultati, a dobitnice imaju 24h da odgovore na mail. U suprotnom ću morati da izaberem nove.


2 коментара: